Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 2 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Srpska napredna stranka

...

Milinko Živković

Srpska napredna stranka
...

Slobodan Perić

Srpska napredna stranka