Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 2 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanički klub Demokratska stranka Srbije

...

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije

Poslanička grupa Dveri