Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 2 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Dveri

...

Dragan Vesović

Srpski pokret Dveri
...

Ivan Kostić

Srpski pokret Dveri