INDEKS OTVORENOSTI PARLAMENATA 2016. – SRBIJA I REGION

30.08.2016.

...
Kako bi utvrdili da li su i u kojoj meri parlamenti napravili napredak u pogledu transparentnosti i otvorenosti svoga rada u periodu od godinu dana, treću godinu za redom Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) u okviru inicijative Otvoreni parlament sproveo je istraživanje o stepenu otvorenosti parlamenata u regionu “Indeks otvorenosti parlamenata 2016. – Srbija i region”. Otvorenost, kao jedan od principa dobrog upravljanja, je važan kriterijum u analizi stepena demokratičnosti institucija u jednom društvu. Otvorenost institucija omogućava građanima da budu informisani u vezi sa radom i sa svim procesima unutar institucija, da kontrolišu njihov rad, kao i budu uključeni u procese donošenja odluka. Parlament, kao telo izabrano od strane građana, zauzima centralno mesto u svakoj demokratiji. Jak i efikasan parlament ima ključnu ulogu u njenom jačanju. Parlament treba da bude snažan i otvoren, ne samo koristeći ovlašćenja koja ima u skladu sa Ustavom već i otvarajući se ka svim partnerima koje prepozna na putu unapređenja svoga rada. Cilj istraživanja “Indeks otvorenost parlamenata u Srbiji i regionu” je da utvrdi stepen otvorenosti parlamenata u Srbiji i zemljama regiona. Istraživanje se sprovodi treću godinu za redom. Jedan od ciljeva istraživanja jeste i da kroz kreiranje konkretnih preporuka parlamentima u Srbiji i regionu pomogne da unaprede svoj rad i parlament učine otvorenijim za javnost. Istraživanje je dostupno na srpskom i engleskom jeziku
Poslednji put ažurirano: 02.12.2016, 14:53