UČEŠĆE GRAĐANA U DEMOKRATSKIM PROCESIMA 2016.

15.09.2016.

...
Nastavlja se trend pozitivnih promena u pogledu generalne spremnosti građana na učešće u demokratskim procesima, pokazuju rezultati istraživanja “Učešće građana u demokratskim procesima u Srbiji 2016.”, koje već četvrtu godinu za redom sprovodi Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) u okviru inicijative Otvoreni parlament u saradnji sa Ipsos Strategic Marketingom.
Rezultati pokazuju trend porasta broja građana koji izražavaju želju da utiču na odluke vlasti na lokalnom nivou. U 2016. godini 34 odsto građana izrazilo je želju da utiče na odluke vlasti na lokalnom nivou, dok je taj procenat u 2015. godini bio 28 odsto. U odnosu na prethodne godine, prvi put se uočava i porast građana koji izražavaju želju da utiču na odluke vlasti na nacionalnom nivou (sa 22 na 28 procenata).
Uprkos blagim naznakama pozitivnih promena, još uvek manje od trećine građana učestvuje u političkom životu Srbije, ili bar veruje u efikasnost građanskog učešća.

Ipak, rezultati istraživanja pokazuju da je mali procenat građana aktivno angažovan u političkom životu Srbije, i taj procenat se smanjio u odnosu na prethodnu godinu. U 2016. godini 9 odsto građana je pokrenulo neku inicijativu ili su učestvovali u rešavanju nekog problema u lokalnoj zajednici dok je u 2015. bio zabeležen blagi porast zainteresovanih građana (12 odsto u odnosu na 7 odsto 2014. godine). Kao i prethodnih godina, akcija u kojoj su građani najčešće učestvovali je potpisivanje peticije (16 odsto).

Kao i prethodnih godina, poverenje građana da pojedinim konkretnim akcijama mogu da dovedu do promena je nešto veće od načelnog uverenja da obični ljudi mogu da menjaju stvari u državi. Građani veruju da na promene u državi najviše mogu da utiču glasanjem na izborima i skretanjem pažnje medija na probleme.

Kao i prethodnih godina, građani ocenjuju da najmanje znaju o Vladi AP Vojvodine (18% sebe ocenjuje bar osrednje informisanim), a najviše o politici u Srbiji, (47% sebe ocenjuje bar osrednje informisanim) i lokalnoj samoupravi u njihovom mestu, (43% sebe ocenjuje bar osrednje informisanim).

Iskazana zainteresovanost za političke teme ostala je na nivou prethodne godine, sa blagim trendom porasta u poslednje dve godine u odnosu na 2013. i 2014. Građani su izrazili najveću zainteresovanost za lokalne izbore (37%) i lokalnu samoupravu (33%), a najmanje za rad pokrajinske vlade i skupštine (14%) i ulogu i rad nezavisnih institucija (17%).
Poslednji put ažurirano: 11.07.2017, 13:04