BILTEN "PARLAMENT POD LUPOM" / 2. BROJ, NOVEMBAR 2018

18.12.2018.

...
U parlamentu se donose odluke koje utiču na svakodnevan život svih građana i zbog toga je važno da ova institucija bude otvorena za sve. Međutim, i tokom ovogodišnjeg jesenjeg zasedanja svedoci smo isključivanja javnosti iz mnogih parlamentarnih aktivnosti. Zakoni u parlamentu se sve češće usvajaju po hitnom postupku, bez ikakve mogućnosti da se povede rasprava o aktima na dnevnom redu. Objedinjavanje rasprave u načelu i podnošenje velikog broja amandmana na prvu tačku dnevnog reda onemogućavaju poboljšanje i izmene zakona, te se gotovo svi usvajaju u onom obliku kao što ih je Vlada predložila.

Iako tokom većeg dela novembra nije bilo aktivnosti u parlamentu, ono što je obeležilo ovaj mesec je prvo javno slušanje u ovoj godini i to o zakonu koji je odmah zatim uvršten u dnevni red sednice po hitnom postupku. Na istoj sednici poslanici će raspravljati i o Predlogu zakona o budžetu, ali i o još 61 tački dnevnog reda. U poređenju sa prošlogodišnjom sednicom na kojoj je usvojen budžet, broj zakona na dnevnom redu je dupliran. Time najvažniji zakon u državi, ali i mnogi drugi ostaju skriveni od očiju javnosti.

Drugi broj biltena pokriva sednice, zakone o kojima se raspravljalo, analizu uticaja kodeksa ponašanja na rad poslanika, statistiku, kao i reagovanja inicijative „Otvoreni parlament“ na dešavanja u Skupštini. Ukratko, sve ono što se dešavalo u parlamentu tokom novembra meseca.
Poslednji put ažurirano: 18.12.2018, 16:10