INFOGRAFIK: ŠTA GRAĐANI MISLE O PRELETANJU U SKUPŠTINI SRBIJE?

13.12.2019.

...
Kako građani vide preletanja narodnih poslanika iz jedne u drugu političku stranku u Skupštini Srbije? Da li misle da poslanici menjaju stranačku pripadnost iz uverenja ili iz interesa? Koliko preletanja utiču na rad Skupštine, na poverenje građana u političke stranke i opredeljenje da li će glasati na izborima?

Pogledajte infografik o percepciji preletanja u Skupštini Srbije iz ugla građana, koji je nastao u okviru “Nije život jedna stranka”.
Poslednji put ažurirano: 13.12.2019, 16:32