UČEŠĆE GRAĐANA U DEMOKRATSKIM PROCESIMA U SRBIJI 2014.

15.09.2014.

...
Građani su svesni da političari njima treba da polažu račun. U odnosu na 2013. godinu građani Srbije više veruju da sopstvenim akcijama mogu da dovedu do promena i ujedno izražavaju veću spremnost da se i zaista angažuju u budućnosti pokazali su rezultati istraživanje “Učešće građana u demokratskim procesima Srbije” koje je predstavljeno povodom Međunarodnog dana demokratije. Istraživanje predstavlja svojevrsni prikaz demokratskog stanja jednog društva. Cilj je bio da se utvrdi stepen spremnosti građana i građanki Srbije da učestvuju u demokratskim procesima koji podrazumevaju niz različitih oblika građanske participacije: od glasanja na izborima do pokretanja konkretne akcije. Koliko su građani i građanke spremni da se uključe u društvene procese, da iskoriste svoja građanska prava i da utiču na donosice odluka jeste pokazatelj “zdravlja” jednog društva.
Poslednji put ažurirano: 02.12.2016, 13:56