REZIME PREDLOŽENIH IZMENA POSLOVNIKA NARODNE SKUPŠTINE

24.06.2022.

...
Prateći rad Narodne skupštine u više saziva Narodne skupštine, radni tim Crte je prepoznao potrebu da se pojedine odredbe Poslovnika Narodne skupštine izmene, odnosno dopune kako bi se na taj način, sa jedne strane formalnopravno rešila pojedina pitanja koja su se u radu ovog najvišeg predstavničkog tela u praksi pojavljivala, a sa druge strane radi unapređenja postojećih i razvijanja novih poslovničkih instituta i mehanizama od značaja za obavljanje predstavničke, zakonodavne, kontrolne i izborne funkcije Narodne skupštine.
Poslednji put ažurirano: 05.07.2022, 08:22