DRAGAN GLAMOČIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 1968. u Futogu.

Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1992, a na istom fakultetu je i magistrirao (1995. godine) i doktorirao (1999. godine).

Autor je programskih sistema "Sesame" (za određivanje novčane vrednosti hraniva) i "Multimix" (za optimizaciju obroka, smeša i premiksa). Član je Američkog udruženja za nauku u mlekarstvu, Društva zootehničara Vojvodine i saradnik Nacionalnog istraživačkog saveta SAD.

Na Poljoprivrednom fakultetu radi od 1996. godine, kada je izabran za asistenta pripravnika. Docent postaje 1999, vanredni profesor 2004, a redovni profesor 2009.

Proveo je godinu dana na studijskom boravku na Državnom univerzitetu u Ohaju, a na kraćim studijskim putovanjima bio je na brojnim svetskim univerzitetima i institutima. Autor je, odnosno koautor, tri knjige, jedne monografije i pet skripti.

U reformisanoj Vladi Republike Srbije, septembra 2013. godine, izabran je za ministra poljoprivrede.

Govori i piše engleski, služi se ruskim jezikom.

Oženjen je i ima troje dece.

Osnovne informacije

  • Futog
  • 01.01.1901.
Poslednji put ažurirano: 19.02.2022, 19:52