DUŠAN VUJOVIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 1951. godine u Požarevcu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorske studije završio je na američkom univerzitetu "Berkli".

Radio je kao asistent na Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu i kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a potom i kao docent i vanredni profesor na tom fakultetu.

Bio je dugogodišnji saradnik Svetske banke (SB). Rukovodio je programom stručnog usavršavanja kadrova iz ekonomskih ministarstava zemalja u tranziciji iz istočne i južne Evrope, bivšeg SSSR-a, Kine i Vijetnama. Radio je kao predstavnik Srbije i Crne Gore u Savetu direktora SB, rukovodio je programom SB u Ukrajini, i bio vodeći ekonomista te banke za Evropu i centralnu Aziju.

Od 2011. godine radio je kao konsultant Svetske banke i USAID u oblasti inovacija, budžetske reforme i reforme javnog sektora.

Predaje na nekoliko fakulteta u svetu. U Beogradu je profesor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA). Direktor je Instituta za strategiju i konkurentnost tog fakulteta.

Objavio je veliki broj radova u međunarodnim časopisima. Glavni je urednik časopisa "Finansije", koji izdaje Ministarstvo finansija Vlade Srbije.

Obavljao je funkciju ministra privrede u Vladi Republike Srbije u periodu od 27. aprila 2014. godine do 4. avgusta 2014. godine. Potom je imenovan za ministra finansija, i tu funkciju obavljao je do avgusta 2016. godine.

Govori engleski i ruski jezik.

Oženjen, otac dvoje dece.

Osnovne informacije

  • Beograd
  • Požarevac
  • 1951
Poslednji put ažurirano: 30.11.2016, 10:25

Whoops, looks like something went wrong.