ALEKSANDAR STEFANOVIĆ

Nestranačka licnost

Aleksandar Stefanović rođen 1953. godine u Žabarima kod Valjeva.

Završio je gimnaziju i zaposlio se kao stražar u Centralnom zatvoru u Beogradu, posle čega se vraća u Valjevo i radi kao šef voznog parka.

Stranački se angažuje krajem 1989. godine, sa Predragom Vuletićem osniva Liberalnu stranku. U leto 1990. godine, sa većim delom članstva prilazi Srpskom četničkom pokretu Vojislava

Osnovne informacije

  • Žabari
  • 01.01.1901.
Poslednji put ažurirano: 06.05.2016, 09:50