NELA KUBUROVIĆ

Nestranačka licnost

Rođena je 1982. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine. Tokom studija, pohađala je dvogodišnju nastavu u okviru programa „Pravna klinika“. Bila je stipendista Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije.

Od februara 2006. godine radila je u Prvom opštinskom sudu u Beogradu, gde, nakon volonterskog staža i pripravničke prakse, postaje sudijski pomoćnik. Pravosudni ispit položila je 2008. godine.

Od decembra 2008. do avgusta 2009. godine radila je u Ministarstvu pravde, kao savetnik za pružanje stručne pomoći Visokom savetu pravosuđa. Nakon obrazovanja Administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva, u avgustu 2009. godine, zasnovala je radni odnos u Sektoru za normativne poslove, a od maja 2013. godine bila je načelnik Odeljenja za statusna pitanja sudija u Visokom savetu sudstva.

Bila je angažovana u radnim grupama za izradu Nacrta Etičkog kodeksa sudija i Nacrta pravilnika za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, kao i u radu Komisije za odlučivanje o prigovoru sudijskih pomoćnika na rešenje predsednika suda o ocenjivanju.

Učestvovala je u studijskim posetama Visokom savetu sudstva Kraljevine Španije, disciplinskim organima za sudije u Francuskoj, a 2014. godine bila je na dvonedeljnoj praksi u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

Od jula 2014. godine do avgusta 2016. godine bila je pomoćnik ministra pravde za Sektor pravosuđa.

Trenutno je na funkciji ministarke pravde u Vladi Srbije.

Govori engleski, služi se španskim jezikom.

Osnovne informacije

  • Beograd
  • Sarajevo
  • 1982
Poslednji put ažurirano: 30.11.2016, 10:41