SRĐAN SMILJANIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 1979. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Beogradu, i 2005. diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. MBA je stekao na državnom univerzitetu Carlos III u Madridu tokom školske 2012/2013 godine.

Od marta 1997. godine do juna 1998. godine u BK Telekomu radio je na poslovima telekomunikacija i ispitivanja tržišta, a od septembra 1998. do januara 2003. u „Mobtel Srbija“ (Telenor Srbija) na poslovima u pravnom sektoru.

U "Point Group" bio je zaposlen kao pravni savetnik od 2005. do 2011. godine na poslovima finansijskog i pravnog konsaltinga, konsaltinga kod dokapitalizacija i trgovanja hartijama od vrednosti, preuzimanja akcionarskog kapitala, kupoprodaje udela i otkupa potraživanja.

U "Raiffeisen banka a.d. Beograd" radio je od 2014. godine u Sektoru za pravne poslove – Odeljenju za pravne poslove sa privredom, na mestu višeg saradnika za pravne poslove sa privredom i to na izradi ugovora i odluka Banke iz delokruga poslova sa privredom, davanju pravnih mišljenja u vezi direktne primene propisa, primeni akata za sud i druge organe kao i zastupanje banke pred sudovima i drugim organima.

Potom, od 2014. do 2015, bio je nacionalni projektni direktor na projektu UNDP-a „Jačanje kontrolne funkcije i transparentnosti Narodne skupštine“.

Član Republičke izborne komisije bio je od maja 2014. do novembra 2015. Sekretar je Republičke izborne komisije od novembra 2015, a od decembra 2017. član Gradske izborne komisije.

Zamenik generalnog sekretara Skupštine Srbije bio je od maja 2014. do marta 2019, a generalni sekretar Skupštine od marta 2019. do oktobra 2020. godine. Do avgusta 2022. bio na funkciji zamenika generalnog sekretara Skupštine.

U avgustu 2022. godine izabran je za aktuelnog generalnog sekretara Skupštine Srbije.

Osnovne informacije

  • Beograd
  • 1979
    • Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srbije
Poslednji put ažurirano: 03.08.2022, 17:13