MAJA POPOVIĆ

Nestranačka licnost

BIOGRAFIJA

Rođena je 1972. godine u Beogradu. Osnovnu školu je završila u rodnom gradu, a srednju školu je završila u međunarodnoj školi na Balearskim Ostrvima, u Španiji, gde je bila đak generacije. Godine 1989. je upisala Pravni fakultet u Beogradu i završila ga u roku u svojoj 21. godini. Položila je pravosudni ispit i odbranila master rad na Pravnom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,80.

U periodu od 1994. do 1995. godine radila je kao advokatska pripravnica u Advokatskoj kancelariji Vesne Kušić, nakon čega je od 1995. do 1998. godine radila kao sudijska pripravnica i sudijska saradnica u Okružnom sudu u Beogradu.

U 26. godini izabrana je za sudiju Prvog opštinskog suda u Beogradu, kao najmlađi sudija ikada izabran u Republici Srbiji. Postupala je kao istražni sudija i kao predsednica veća u građanskom odeljenju.

Od 2000. do 2012. godine radila je kao advokatica u sopstvenoj advokatskoj kancelariji.

Od 2012. do 2014. bila je zaposlena u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć kao pomoćnica direktora za nemedicinske poslove.

U Bezbednosno-informativnoj agenciji zaposlila se 2014. godine. Tokom službe u Agenciji bila je raspoređena u Upravi za međunarodnu saradnju – Odeljenje za kontakte sa stranim bezbednosno-obaveštajnim službama i institucijama - grupe Amerika i Evropa, kao glavna inspektorka. Nakon toga raspoređena je u Upravu za ljudske resurse, sistemsko-pravne, imovinske i stambene poslove na mesto načelnice Odeljenja za sistemsko pravne, normativne, imovinsko pravne i stambene odnose.

Na mesto šefice Kabineta direktora Bezbednosno-informativne agencije raspoređena je 2015. godine.

Od 2018. godine raspoređena je na mesto savetnice direktora Bezbednosno-informativne agencije, u statusu ovlašćenog službenog lica.

U oktobru 2020. godine raspoređena je na mesto specijalne savetnice direktora Bezbednosno-informativne agencije, u statusu ovlašćenog službenog lica.

U oktobru 2020. godine izabrana je na funkciju ministarke pravde, koju je obavljala do oktobra 2022. godine, kada je ponovo izabrana na istu poziciju.

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Maja Popović do sada nije bila poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Osnovne informacije

  • Beograd
  • Beograd
  • 1972
    • Ministarka pravde
Poslednji put ažurirano: 25.02.2023, 10:51