DARIJA KISIĆ

Srpska napredna stranka

BIOGRAFIJA

Rođena je 20. avgusta 1975. godine u Sarajevu. Medicinski fakultet u Beogradu završila je 2001. godine. Obavezni lekarski staž obavila je tokom 2001. i 2002. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, a stručni ispit položila u septembru 2002. godine.

Magistarski rad odbranila je 2006. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2010. godine.

Specijalizaciju iz epidemiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu završila je 2008. godine, dok je supspecijalizaciju iz epidemiologije nezaraznih bolesti završila 2017. godine.

U maju 2007. godine izabrana je u zvanje asistenta na Institutu za epidemiologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U februaru 2011. godine izabrana je u zvanje docenta. Od juna 2017. godine nalazi se u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Epidemiologija.

Od februara 2019. godine drži nastavu iz oblasti epidemiologije i na Medicinskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovci.

Od 2015. godine je članica Republičke stručne komisije za onkologiju.

Od decembra 2017. godine do oktobra 2020. godine obavljala je funkciju zamenice direktora u Institutu za javno zdravlje Dr Milan Jovanović Batut.

Dužnost ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije obavljala je u periodu od oktobra 2020. do oktobra 2022. godine.

Na funkciju ministarke za brigu o porodici i demografiju u Vladi Republike Srbije izabrana je 26. oktobra 2022. godine.

Srpskoj naprednoj stranci pristupila je u novembru 2021. godine.

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Darija Kisić do sada nije bila poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Osnovne informacije

  • 1975
    • Ministarka za brigu o porodici i demografiju
Poslednji put ažurirano: 25.02.2023, 10:56