DRAGOR HIBER

Demokratska stranka

Rođen 1952. godine u Beogradu. Diplomirao 1975. godine, kao student generacije, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Poslediplomske studije Uporednog prava završio i na Međunarodnom fakultetu za uporedno pravo u Strazburu 1982. godine. Boravio na studijskom boravku u Parizu, Univerzitet Paris I (Pantehone-Sorbonne) 1986-1987. godine.

Od 1976. do 1981. godine radio na Pravnom Fakultetu u Novom Sadu, kao asistent-pripravnik na predmetu Građansko pravo – Opšti deo i Stvarno pravo. Godine 1981. izabran za asistenta za predmet Uvod u građansko pravo i Stvarno pravo na a Pravnom fakultetu u Beogradu, 1992. godine u zvanje docenta, a 1998. godine u zvanje vanrednog profesora, na istom predmetu.

Od 1998. godine, kada je nakon donošenja Zakona o univerzitetu dobio otkaz, radio kao pravni konsultant, najviše van Srbije, u oblasti telekomunikacija.

Kao istraživač u trećinskom radnom odnosu radio u Ekonomskom institutu u Beogradu, a kao konsultant za internacionalnu kompaniju Deloitte & Touche.

Od oktobra 2000 g. ponovo vanredni profesor na Pravnom fakultetu.

Od 1983. do 1987. godine bio generalni sekretar Saveza udruženja pravnika Jugoslavije. Od 1987. godine član redakcije časopisa "Anali Pravnog fakulteta u Beogradu".

Dva puta biran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Redaktor jednog broja nacrta zakona u oblasti građanskog i trgovinskog prava.

Osnovne informacije

  • Beograd
  • 04.08.1952.
Poslednji put ažurirano: 20.09.2016, 09:47