MILAN RADULOVIĆ

Nestranačka licnost

Milan Radulović je rođen 1948. godine u Malom Polju kod Han-Pijeska. Završio Učiteljsku školu i Filozofski fakultet u Sarajevu. Magistarsku tezu i doktorsku disertaciju iz oblasti književnih nauka (istorija srpske književnosti) odbranio na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Osnovne informacije

  • Malo Polje
  • 01.01.1901.
Poslednji put ažurirano: 19.02.2022, 20:12