VESNA PEŠIĆ

Nestranačka licnost

Vesna Pešić je rođena 1940. godine u Grockoj. Diplomirala je filozofiju na beogradskom Filozofskom fakultetu, a potom magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu iz sociologije.

Njeno prvo zaposlenje bilo je u Odeljenju za sociologiju Instituta društvenih nauka. Radila je i na Institutu za socijalnu politiku, a predavala je i na Višoj školi za socijalne radnike. Sada je viši naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.

Jedna je od osnivača Udruženja za jugoslovensku demokratsku inicijativu, Helsinškog komiteta u Beogradu i Centra za antiratnu akciju.

Bila je članica Saveza reformskih snaga, stranke Ante Markovića, predsednica Reformske stranke i članica Građanskog saveza Srbije. Za predsednicu te stranke izabrana je 1994. godine

Osnovne informacije

  • Beograd
  • 06.05.1940.
Poslednji put ažurirano: 06.05.2016, 09:50