SLAVICA ĐUKIĆ-DEJANOVIĆ

Socijalistička partija Srbije

Rođena je 1951. godine u Rači.

Osnovnu školu „Radoje Domanović“ i „Prvu kragujevačku gimnaziju“ završila je u Kragujevcu, a Medicinski fakultet, magistarske, doktorske studije i specijalizaciju neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

U tri mandata, bila je poslanica u Skupštini Republike Srbije, a od 2000. do 2006. godine, poslanica u Saveznom parlamentu SR Jugoslavije i Državne zajednice Srbija i Crna Gora. U Prelaznoj vladi Skupštine Republike Srbije bila je ministarka za brigu o porodici i član Interparlamentarne unije.
Bila je najmlađa žena doktor medicinskih nauka u Šumadiji. Osnivačica dnevne Psihijatrijske bolnice, potpredsednica Psihijatrijske sekcije Srbije u dva mandata.

Redovna profesorka i šefica Katedre za psihijatriju, kao i prodekanka za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Obavljala je funkciju prorektorke na Univerzitetu u Kragujevcu i direktorke Kliničko bolničkog centra u Kragujevcu u periodu od 1993. do 2000. godine.

Autorka je sedam knjiga, dva udžbenika za studente redovne nastave i jedan je od autora tri udžbenika za studente posle diplomske nastave. Autorka je i koautorka preko 200 naučnih i stručnih radova.
Članica je Socijalističke partije Srbije od njenog osnivanja 1990. godine, u više navrata članica Izvršnog odbora Glavnog odbora SPS, predsednica Okružnog odbora SPS Šumadije od 2000. do 2007. godine i potpredsednica Glavnog odbora SPS 1996. godine i izabrana na istu funkciju na VII kongresu Socijalističke partije Srbije 2006. godine.
Bila je predsednica Narodne skupštine Republike Srbije od 2008-2012. godine

Ministarka zdravlja je bila od jula 2012. do aprila 2014. godine. Narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije bila je od aprila 2014. godine. Opet je izabrana na mesto narodne poslanice i nakon izbora 2016. godine. Na tom mestu ostala ja do izbora nove Vlade 11. avgusta kada postaje ministarka bez portfelja.

Mandat narodne poslanice prestao joj je 04. 10. 2016. godine.

Živi u Kragujevcu.
Udata, ima sina.

Osnovne informacije

  • Rača
  • 04.07.1951.
Poslednji put ažurirano: 20.02.2022, 09:50