NENAD PROKIĆ

Liberalno demokratska partija

Nenad Prokić je rođen 3. septembra 1954. godine.

Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu - Grupa za dramaturgiju. Poslediplomske studije iz Teatrologije pohadjao na istom fakultetu.

Osnivač je i član Predsedništva Liberalno Demokratske Partije.

Radio je kao pisac-dramaturg u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu (izmedju 1985. i 1995. Godine), Slovenskom narodnom gledališču u Mariboru (od 1991. do 1995.) i bio je direktor Bitef teatra i Bitef festivala u Beogradu (od 1997. do 2005. godine). Redovni je profesor je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na četvrtoj godini Katedre za dramaturgiju, gde predaje Dramske pravce XX veka.

Autor je deset dramskih komada, od kojih je jedan svrstan u Antologiju savremene srpske drame, a svi ostali objavljeni i izvedeni u zemlji i inostranstvu. Pisao je i filmske i tv scenarije. Autor je jednog romana. Režirao je u beogradskim pozorištima i u inostranstvu. Jedan je od osnivača Beogradskog kruga i Foruma pisaca.

Osnovne informacije

  • 03.09.1954.
Poslednji put ažurirano: 10.02.2017, 15:53