MILOLJUB ALBIJANIĆ

Zdrava Srbija

OSVRT OTVORENOG PARLAMENTA

Miloljub Albijanić biran je za narodnog poslanika dva puta do sada, u šestom sazivu, od 2004. do 2007. godine i sedmom sazivu, od 2007. do 2008. godine.

U šestom sazivu bio je predsednik poslaničke grupe G17 plus.

U sedmom sazivu bio je potpredsednik Narodne skupštine.

U 14. sazivu izabran je za narodnog poslanika kao 40 na listi Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, mandat mu je potvrđen 06. februara 2024. godine. U 14. sazivu deo je poslaničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane.

BIOGRAFIJA

Rođen je 8. jula 1967. u Tometinom Polju. Diplomirao je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Numerička analiza, kibernetika i optimizacija.

Od 1995. do 2003. predavao je matematiku u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“ u Beogradu, a od 2003. bio je direktor te škole.

Zamenik direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja bio je 2004. godine.

Bio je profesor Analize sa algebrom u Matematičkoj gimnaziji od 2007.

U oktobru 2008. postao je direktor Zavoda za udžbenike. Na toj funkciji ostao je do 2013. godine.

U zvanju docenta radio je na Univerzitetu Singidunum od 2011. do 2016. godine.

Na fakultetu FEFA od 2011. do 2016. radio je kao docent, do 2021. kao vanredni profesor, a od 2021. godine izabran je u zvanje redovnog profesora i predaje matematiku.

Na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu od 2020. je profesor inženjerske i više matematike.

Bio je član i funkcioner G17 plus duži niz godina. U septembru 2006. izabran je za člana Predsedništva G17 plus.

Od 2021. godine potpredsednik je stranke Zdrava Srbija.

Osnovne informacije

  • Beograd
  • 08.07.1967.
  • Redovni profesor univerziteta
Poslednji put ažurirano: 19.03.2024, 11:16