PITANJE

Poslanik kome je upućeno: Vladimir Đukanović

Pitanje

čeka se odgovor 1 godina i 5 meseci i 15 dana

Poštovani Vladimire,
ovo vam pišem kao i većina drugih građana naše države, koji se obraćaju nekoj državnoj instituciji ili državnom funkcioneru, iz krajnje nemoći da izađu na kraj sa problemom koji je prouzrokovan upravo u tim institucijama.
Ovo nije u vašoj nadležnosti, ali stekao sam utisak da ste od onih koji se ne plaše, da bar pitaju gde treba i u čemu je problem.
Biću na dalje vrlo kratak i jasan.
Predmet broj 952-02-11-115-4567/2019 se nalazi u Republičkom Geodetskom zavodu (RGZ) na drugostepenom rešavanju već više vremena. Pre toga je već bio u raznim fazama (Gradska Skupština Vršca, Urbanizam Grada Vršca, Katastar grada Vršca...) nekoliko godina, (od 2016 tačnije).
Pošto sam rekao da ću biti kratak, da li znate način kao bih mogao da dospem bar do faze da se taj predmet stavi u rad u RGZ-u, i da se vrati na rešavanje prvostepenom organu, onako kako je i izjavljenja žalba od strane pravobranilaštva.
Jako me boli što pravobranilaštvo 'brani' državne interese, koji ovde nisu ugroženi, a kada ih pitam, da li brane i moje interese, ne dobijam odgovor. Ne samo od njih nego ni od RGZ-a.
I ovo je predugačak tekst, a ako bi sve pokušao da objasnim, ...
Sve u svemu, iz nekog razloga (koji su na kraju i očigledni), verujem da bi mogli da mi pomognete, ili bar upitite na nekog ko je to u mogućnosti.
Sa Poštovanjem
Dušan Vujičić