Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miroslav Petković glasao

Nijedan akt nije pronađen.