Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nenad Konstantinović glasao

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka

Nijedan akt nije pronađen.