Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Đuro Perić glasao

Đuro Perić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Nijedan akt nije pronađen.