Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Zlata Đerić glasala

Zlata Đerić

Nova Srbija

Nijedan akt nije pronađen.