RADOJKO OBRADOVIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 1966. u Zemunu. Diplomirani je građevinski inženjer i magistar tehničkih nauka.

Ušao je u DSS krajem devedesetih. Član je Predsedništva i Glavnog odbora DSS.

Od januara do avgusta 2001. bio je zamenik ministra za izgradnju i prostorno planiranje u Vladi Republike Srbije.

Narodni poslanik je od 2004. godine. Potpredsednik Narodne skupštine u sazivima od 2007.
Poslednji put ažurirano: 19.02.2022, 19:41

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Članstvo u radnim telima

Poslanik nije ni u jednom radnom telu.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 14.03.2013.

Amandman koji je usvojen kolege Antića i kolege Rajčića rešava problem pod jednim uslovom, da se oni dogovore. Ako se ne dogovore, vraća se u stvari na zakonsko rešenje koje već postoji. To sad možemo da posmatramo na sledeći način. Da su oni mogli da se dogovore, verovatno bi se već i dogovorili i problem ne bi ni postojao. Ovako, problem se samo odlaže za dve godine.
Mislim da u ovim uslovima u amandmanima postoji opšta jedna manjkavost, ali to može ministar da reši. Jer, nema roka u kome se donose podzakonska akta. Zakon stupa na snagu danom objavljivanja i počinju da teku rokovi i teoretski ako neko prvog dana podnese zahtev u roku od 90 dana, mora da mu se sve to reši. Nema rokova za podzakonske akte i tu Ministarstvo mora da reaguje veoma brzo.
Član 4. ovako usvojen ne rešava problem. Otvara nove probleme, naročito u Beogradu. Šta se dešava ako je zemlja vrednija od objekta? Šta se dešava za slučaj da zemlja, a postoje delovi Srbije gde je zemljište veoma skupo, da je vrednost zemljišta veća od vrednosti objekta? Po toj logici bi vlasnik zemljišta trebao da postane vlasnik objekta pa da otplati, a ne obrnuto, tako da član 4. ovako usvojen otvara mogućnost da se problem reši, pod uslovom da se oni dogovore. Verovatnoća za to je mala ili nikakva. Ako se ne dogovore, vraća se na prethodno zakonsko rešenje i opet smo na istom mestu.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 14.03.2013.

Zakon, odnosno svi ovi članovi koji su neophodni za sprovođenje legalizacije prestaju da važe za nekoliko meseci. Jasno je da nas očekuje novi zakon i o planiranju i izgradnji i zakon da li će to biti leks specijalis ili će biti u okviru tog zakona, to ćemo tek videti, zakon koji će regulisati pitanje objekata bez građevinske dozvole.
Više puta i danas i prethodna tri dana dok smo razgovarali o ovome izneli smo stavove zbog kojih sam duboko uveren da će mnogo stotina hiljada objekata i dalje ostati bez svojinske evidencije. Mislim da je vrhunska stvar, tu se slažem sa ministrom, da država ima evidenciju svoje imovine. To je izuzetno važno državno pitanje koje moramo da rešimo pre ili kasnije. Predlažem i konkretno rešenje.
Postoje odgovarajući snimci koji apsolutno poziciraju svaki od objekata, svi ti objekti, verovatno 99% ovih objekata su već evidentirani u komunalnim preduzećima, "Elektrodistribuciji" i u "Telekomu". Ako državni organi u okviru svog redovnog posla upare podatke svaki onaj iz distribucije koji očitava brojilo zna poziciju bilo kog objekta, a u distribuciji postoje podaci o vlasništvu nad tim objektima.
Mislim da za svega nekoliko meseci država može po službenoj dužnosti da završi taj posao, da napravi svojinsku evidenciju, a onda ćemo dalje rešavati. Suština evidencije i ako ne rešavamo ni jedno drugo pitanje, kao prioritetni državni posao, možemo da rešimo pitanje evidencije, a kasnije ćemo rešavati odgovarajućim zakonskim rešenjima sve druge probleme koji postoje.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 14.03.2013.

Moj amandman je u skladu sa amandmanima koje sam predložio na prethodne članove. Moj amandman je odbijen, ali koristim priliku u okviru vremena koje imam za svoj amandman, podržim amandman koleginice Suzane Spasojević.
Koleginica Spasojević, taj amandman je takođe odbijen, predložila da se rok od 90 dana u kome organ treba da izvrši upis prava, pomeri na 180 dana. Mislim da taj amandman treba prihvatiti, tim pre, što je amandmanima na ovih 14. članova zakona, predviđeno donošenje nekoliko izuzetno ozbiljnih podzakonskih akata, koji treba da urede sve one stvari koje nisu uređene.
Ako se pažljivo pogleda sadržina podzakonskih, sumnjam da će ih biti samo tri, mislim da su u tri člana zakona predviđeni, mislim da treba dosta vremena da se ti podzakonski akti urede. Rok od 90 dana počinje nakon objavljivanja zakona, jer siguran sam da će veliki broj ljudi to uraditi već prvog dana, naročito oni što imaju stambeno poslovne objekte, i ove silne stanove, koje čekaju da legalizuju.
Član zakona takođe, ne predviđa, ništa za slučaj da se taj rok probije. Šta se onda dešava? Primenjuje se neki drugi zakoni, ili se desi nešto treće, ili se smatra da je ćutanjem administracije taj zakon već izdat. Tako da mislim, da ako je zakon takav kakav jeste, trebalo bar otkloniti te manjkavosti koje će pomoći da bar to što izađe iz ove skupštine ima bilo kakvu primenjivost.