Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nenad Popović glasao

Nenad Popović

Nova Demokratska stranka Srbije

Nijedan akt nije pronađen.