Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Slavica Đukić-Dejanović glasala

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.