Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vjerica Radeta glasala

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka

Nijedan akt nije pronađen.