SLAĐAN MIJALJEVIĆ

Nestranačka licnost

Poslednji put ažurirano: 06.05.2016, 09:50

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Članstvo u radnim telima

Poslanik nije ni u jednom radnom telu.

ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA, 28.12.2011.

Podneo sam amandman koji glasi – da u članu 7. razdeo 3, glava 38 - Kancelarija za evropske integracije bude skinuto dva miliona dinara, a u razdelu 50 – upravni okruzi, glava 5026 Pećki upravni okrug funkcija 130 da se briše onih 500.000 i da se zameni brojkom 2,5 miliona. Mi smatramo da tzv. evropske integracije ne donose Srbiji napredak u ekonomskom, pravnom i političkom smislu. Takođe SRS je protiv finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta Republike Srbije, zato iznos od dva miliona treba preusmeriti ka jačanju institucija Republike Srbije na KiM.
Obrazloženje kojim je odbijen ovaj amandman je zaista, za mene dosta nelogično. Kaže – amandman se ne prihvata iz razloga što bi se potpunim brisanjem iznosa sredstava izvršio pritisak, odnosno zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi u predloženom iznosu, ugrozilo finansiranje aktivnosti kancelarije na podsticanju saradnje sa udruženjima i drugim nevladinim organizacijama.
Zaista se pitam, evo član sam i tog skupštinskog Odbora za evropske integracije, koji mi u žargonu nazivamo "Odbor za evropske dezintegracije", što se na kraju i pokazalo kao tačno, da posle ovih desetak, jedanaest godina tumaranja po mraku mi opet trebamo da finansiramo neko lutanje po magli. Dokle ćemo da glumimo te više izgubljene guske? Zaista neverovatno.
Dok sa druge strane, stvarne heroje u odbrani državnosti Srbije na KiM sve i više i više se odričete od njih, čak ih i zaboravljate, i zajedno sa teritorijom želite da predate nekom drugom ko tu teritoriju apsolutno ne zaslužuje. Za mene je ovo, zaista, sraman čin. Hvala.

ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA, 28.12.2011.

Podneo sam amandman da se u članu 29. reči "odnosno penziji" brišu. Za SRS je neprihvatljivo da se prinudna naplata poreza i drugih poreskih davanja vrši iz penzija i drugih socijalnih davanja. Cilj amandmana je poboljšanje zakona.
Znam da ste vi svesni da postoje penzije i penzije, odnosno mizerija, penzijice i penzijetine. Mogli ste da napravite tu neku podelu i neku gradaciju. Odgovor koji sam dobio je zaista frapantan, kaže – amandman se ne prihvata iz razloga što je mogućnost privremenog izvršenja na penzije sadržan u zakonu kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje, kako taj zakon dozvoljava da se na određenom iznosu penzije može sprovesti izvršenje radi prinudne naplate potraživanja iz privatno-pravnih odnosa.
Zaista je nelogično, jer neverovatno je da od ljudi koje ste ekonomski unizili, osiromašili, doveli na rub propasti, da ste ih doveli u situaciju da primaju penzije po dve, tri hiljade dinara, sada od njih tražite da se nešto naplati. Ne znam da li je ovo nastavak neke 1946,1947. ili 1948. godine – otmi sve što ti vlast pruža. Ako naplatite prinudno jedanput, dvaput ili triput, šta ćete naplatiti peti ili šesti put? Hoćete li život da im uzmete?
Zbog vaše nesposobnosti da popravite privrednu situaciju, da imaju od čega da plaćaju, vi sad hoćete po onom principu – ako nemaš pare da platiš račun za struju, prodaj stan, sada će pored stana da prodaju i sebe. Zaista je ovo više nego sramotno.

DVANAESTO VANREDNO ZASEDANJE, 15.09.2011.

 Podneo sam amandman da se član 24. menja i glasi: "Nadležnost po prebivalištu ili boravištu okrivljenog". Prebivalište ili boravište okrivljenog kao pojmovi uređeni su u upravnom pravu, a kako se radi o Predlogu zakonika o krivičnom postupku, smatram da je amandmansko rešenje preciznije.
Naravno, cilj amandmana je poboljšanje teksta zakona. Sve ove amandmane koje mi podnosimo, imamo zaista više nego dobru nameru da poboljšamo ove predloge zakona koje vi nama dostavljate ovde. Međutim, vremenom uviđamo da je to zaista više nego Sizifovski posao. Kada krenemo da pratimo intenciju šta ste hteli da kažete kojim članom, na kraju shvatimo da smo došli na put koji vodi u zemlju nedođiju.
Jer, zaista ne možete da nas ubedite vašim vizuelnim tehnikama, psihološkim radionicama, političkim smicalicama, da udarac čekićem u glavu ne boli. Nas su gađali tomahavcima tako da znamo koliko to može da boli, a oni koji su vam dali novac da reformišete sudstvo, da menjate sudije i da reformišete ove zakone, ne mogu da nam otmu utisak da pravite represivnu državu. Znači, ni slučajno. Možete da kažete šta god hoćete, ali vi ćete uskoro od policije da napravite miliciju, odnosno organizaciju koja će štititi režim koji je trenutno na vlasti, a to nije dobro. Hvala.