Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nikola Novaković glasao

Nijedan akt nije pronađen.