STEVICA SPAJIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 6. decembra 1971. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu.

Član opštinskog odbora G17 Plus Požarevac. Obavljao je funkcije koordinatora NIP-a za istočnu Srbiju i direktora Kancelarije za ravnomeran regionalni razvoj. Prvi put je postao narodni poslanik 2008. godine.
Poslednji put ažurirano: 19.02.2022, 18:14

Osnovne informacije

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Članstvo u radnim telima

Poslanik nije ni u jednom radnom telu.

OSMO VANREDNO ZASEDANJE, 26.07.2011.

Uvaženo predstavništvo, dame i gospodo narodni poslanici, predstavnici ministarstva, uvaženi ministre, podneo sam amandman na član 20. stav 5. Zakona o energetici, koji glasi – licenca nije uslov za otpočinjanje obavljanja sledećih energetskih delatnosti, pa se u daljem tekstu nabraja deset energetskih delatnosti za koje licenca nije uslov.
Ovim tekstom člana 20. stava 5. Zakona o energetici postoji dilema da licenca nije uslov za otpočinjanje tih delatnosti, ali da u nekom narednom periodu, odnosno u narednoj fazi obavljanja tih delatnosti može biti zatražena ili neophodna licenca. S obzirom da za navedene delatnosti licenca nije potrebna, uložio sam amandman kojim se tekst stava 5. koji glasi: "licenca nije uslov za otpočinjanje obavljanja sledećih energetskih delatnosti" menja i glasi: "licenca nije potrebna za
obavljanje sledećih energetskih delatnosti" i onda u daljem tekstu se navodi deset delatnosti za koje nije potrebna licenca.
Vlada nije prihvatila ovaj amandman, ali s obzirom da smo na Odboru za industriju prošli kroz sve amandmane, još neke od mojih kolega su podnele amandman na član 20. stav 5. Zakona o energetici, i ono što je jako bitno jeste da će tekst člana 20. stava 5. Zakona o energetici biti promenjen i na taj način biti otklonjene sve dileme, odnosno biće precizirano za koje delatnosti licenca nije potrebna. Hvala.

ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE, 14.07.2010.

Poštovana predsednice, uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa G 17 plus u danu za glasanje podržaće Zakon o trgovini.
Treba napomenuti da je Zakon prošao široku javnu raspravu i ono što možemo da primetimo je da su mnogi predlozi koji su se iskristalisali kao dobri našli u Predlogu zakona koji je danas pred nama.
Osnovni razlog za donošenje zakona o trgovini jeste prevaziđenost dosadašnjih zakonskih rešenja u materiji trgovine. Cilj ovog zakona je da se obezbedi stabilno i snabdeveno tržište.
Zakon o trgovini će imati centralnu ulogu i uređivaće celokupni promet, odnosno nabavku i prodaju robe, kao i ponašanje aktera u procesu trgovine, odnosno promet robe i usluga na opštem nivou.
Ovim zakonom uređuje se i trgovina, podela trgovine, uslovi za obavljanje trgovine, razvoj trgovine, kao i zaštita tržišta, zaštita od nepoštovanja tržišne utakmice i nadzor.
Zakon je jedan od ključnih za tržište u Srbiji i važan je za usklađivanje naših propisa sa pravilima EU i predstavljaće atraktivniji ambijent za rad u sektoru trgovine u Srbiji.
Ovim zakonom takođe se doprinosi decentralizaciji Srbije, odnosno deo poslova se prenosi na nivo lokalne samouprave. Tu pre svega mislim na inspekcijske poslove.
Zakon takođe propisuje kategorizaciju objekata, utiče na sigurnost kupaca, reguliše se podsticajna prodaja, način na koji trgovac prodaje robu pod povoljnim uslovima, kao što su popusti i rasprodaje.
Novim zakonom smanjen je i broj propisa. Zakon bi trebalo da pospeši domaću trgovinu i očuva sektor malih i srednjih preduzeća u kojima radi više od 400 hiljada radnika.
Zakon o trgovini trebalo bi da uskladi domaće propise sa evropskim zakonodavstvom, tako da ne postoji razlika da li se neko trgovinom bavi u Srbiji ili u bilo kojoj od članica EU, a posebno u oblasti regulisanja nepoštovanja tržišne utakmice.
Ovim zakonom o trgovini regulisaće se i uslovi za trgovinu, vrste trgovine, zaštita od nepoštene konkurencije, podsticaj u trgovini, mere za obezbeđenje stabilnosti trgovine i nadzor.
Upravo iz ovih svih navedenih razloga poslanička grupa G 17 plus u danu za glasanje podržaće ovaj zakon o trgovini.