Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Stojanka Petković glasala

Nijedan akt nije pronađen.