Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan Tomić glasao

Nijedan akt nije pronađen.