Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Mile Spirovski glasao

Nijedan akt nije pronađen.