Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Mile Spirovski

Govori

Uvaženo predsedništvo, poštovani ministre i članovi Vlade, dame i gospodo, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, meni je ovo prvi put da se obraćam u ovom visokom uvaženom domu, pa se nadam da mi nećete zameriti ukoliko osetite uzbuđenje u mom glasu. Ovo uzbuđenje nije izazvano mojom ličnom promocijom, već činjenicom da je makedonska nacionalna zajednica u Republici Srbiji po prvi put dobila svog političkog zastupnika u parlamentu Republike Srbije, u liku Demokratske partije Makedonaca kao stranke nacionalne manjine u okviru koalicije "Pokrenimo Srbiju", koja će znati da artikuliše potrebe svoje zajednice, ali i drugih zajednica i građana Republike Srbije.
Demokratska partija Makedonaca u okviru poslaničkog kluba SNS pozdravlja donošenje Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Makedonije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Makedonije o izručenju, Zakona o potvrđivanju Ugovora ove dve države o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, kao i Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima.
Potvrđivanjem ovih ugovora, potpisanih 29. i 30. novembra 2011. godine, nova vlast želi da iskaže spremnost i prihvati sve ono što je dobro i kvalitetno i od interesa za sve građane Srbije i građenje najkvalitetnijih odnosa u regionu. Unapređenje sveukupnih odnosa država ugovornica, svesni potrebe daljeg unapređenja međunarodne saradnje u oblasti pravosuđa, a u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava i interesa svojih država i državljana, u želji da razviju odnose uzajamnog poverenja i saradnje u oblasti pravnog saobraćaja u krivičnim predmetima, interes je i Republike Srbije i Republike Makedonije i Republike Slovenije.
Demokratska partija Makedonaca u ovom činu prepoznaje i pozdravlja potrebu nove vlasti za daljim integracijama sa državama regiona i potrebu za stvaranjem pravne države i vladavine prava kojoj, nadam se, svi u ovom parlamentu težimo.
Nekada narod, a sada nacionalna manjina višestruko brojnija nego što popisi stanovništva to pokazuju, makedonska nacionalna zajednica je jedna od onih koja je najviše izgubila tragičnim raspadom nekadašnje nam zajedničke države.
Demokratska partija Makedonaca je naročito zainteresovana da Republika Srbija što pre postane član EU, jer je za nas evropska integracija jedini civilizovan put koji bi omogućio da se bez menjanja granica i sa njihovom maksimalnom prohodnošću reintegrišemo u demokratski uređeno društvo. Samo u demokratski uređenom društvu, gde je sila prava jača od prava sile, nacionalne zajednice i građani Republike Srbije mogu naći sigurnost i prosperitet.
Želja za razvojem saradnje u oblasti pravne pomoći, a u cilju ostvarivanja prava i interesa svojih državljana država ugovornica vidljiva je u članu 2. Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, gde je u stavu 1. zapisano – državljani jedne države ugovornice uživaju na teritoriji druge države ugovornice istu pravnu zaštitu svojih ličnih i imovinskih prava kao i njeni sopstveni građani, kao i u stavu 2. istog člana koji glasi – državljani jedne države ugovornice imaju na teritoriji druge države ugovornice slobodan pristup sudovima i drugim organima. Pred ovim organima oni mogu da zastupaju svoje interese, podnose zahteve i preduzimaju radnje pod istim uslovima kao i njeni sopstveni državljani. Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se i na pravna lica osnovana u skladu sa zakonima države ugovornice na čijoj se teritoriji nalazi njihovo sedište.
U članu 19. stav 1. istog zakona stoji – državljani jedne države ugovornice kada se pojavljuju pred sudovima druge države ugovornice uživaju oslobođenje od plaćanja sudskih taksi i troškova, kao i besplatnu pravnu pomoć u toku postupka pod istim uslovima i u istom obimu kao i njeni sopstveni državljani.
Član 22. ovog zakona garantuje da će javne isprave izdate od nadležnih organa jedne države ugovornice imati pred organima druge države ugovornice istu dokaznu snagu kao i domaće javne isprave.
Član 23. istog zakona garantuje da će države ugovornice dostavljati jedna drugoj izvode iz matičnih knjiga, kao i pravosnažne sudske odluke koje se odnose na lična stanja državljana druge države ugovornice, bez taksi i troškova.
Dame i gospodo narodni poslanici, makedonska nacionalna zajednica i Demokratska partija Makedonaca kao njen politički zastupnik podržava donošenje ovih zakonskih predloga. Takođe, poslanička grupa SNS, čiji smo deo, će u Danu za glasanje glasati za usvajanje ovih zakona. Hvala.