Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan Todorović glasao

Dragan Todorović

Srpska radikalna stranka

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao