Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan Todorović glasao

Dragan Todorović

Srpska radikalna stranka
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao