Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Jelena Budimirović glasala

Nijedan akt nije pronađen.