Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Radovan Raičević glasao

Radovan Raičević

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao