TANJA RADOVANOVIĆ

Nestranačka licnost

Rođena 1969. u Šapcu.

Profesorka harmonike. Predaje u muzičkoj školi “Mihailo Vukdragović” u Šapcu.

Nakon izbora 2012. godine, izabrana je za narodnu poslanicu, a na tom mestu je ostala do narednih izbora 2014. godine.
Poslednji put ažurirano: 09.02.2017, 11:03

Osnovne informacije

  • Srpska napredna stranka
  • Šabac
  • Šabac
  • 31.03.1969.
  • profesor

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 07.10.2013.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, kolege poslanici, Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona kojim se predviđa da u školskoj 2013/2014 godini studentima bude odobreno šest ispitnih rokova i da, ukoliko ostvare najmanje 48 bodova, mogu da budu finansirani iz budžeta.
Upis na fakultet je svakako veoma ozbiljna odluka i svaki njen aspekt treba pažljivo proceniti. Upravo zato na dnevnom redu je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, što je jako bitno da danas bude pred poslanicima na razmatranju.
Studenti sa najmanje 48 bodova mogu biti finansirani iz budžeta, a broj ispitnih rokova ostaje šest, predviđeno izmenama Zakona o visokom obrazovanju, čime se stvaraju uslovi za povećanje efikasnosti i efektivnosti studiranja.
Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 10) Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, sistem u oblasti obrazovanja.
Zakon o visokom obrazovanju donet je 2005. godine, posle pristupanja naše zemlje bolonjskom procesu, kao procesu stvaranju evropskog prostora visokog obrazovanja i povećanja kompetentnosti evropskih visokoškolskih standarda, uz očuvanje nacionalnih, kulturnih i jezičkih specifičnosti.
Donošenjem zakona otpočela je reforma sistema visokog obrazovanja, čiji su se glavni ciljevi sastojali u povećanju efikasnosti sistema visokog obrazovanja, uvođenju trostepenog sistema studiranja, uvođenju standarda i procedura vrednovanja visokoškolskih ustanova. Jako je bitno što je jedan od važnih ciljeva i uključivanje studenata kao partnera u procesu visokog obrazovanja i promovisanju mobilnosti nastavnika i studenta.
Vremenom, u procesu primene zakona uočeni su određeni problemi, pa se radi otklanjanja uočenih problema u funkcionisanju sistema obrazovanja pristupilo izradi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Ovim zakonom se, takođe, uspostavlja zakonski osnov za osnivanje visokoškolske ustanove za ostvarivanje studijskih programa za potrebe nacionalne bezbednosti, uz izjednačavanje statusa te ustanove sa statusom visokoškolskih ustanova za ostvarivanje studijskih programa za potrebe policijskog, odnosno vojnog obrazovanja.
Članom 1. Predloga zakona predviđene su izmene u članu 40. Zakona radi stvaranja zakonskih pretpostavki za osnivanje visokoškolske ustanove za ostvarivanje studijskih programa za potrebe nacionalne bezbednosti i, istovremeno, izjednačava njen status sa visokoškolskim ustanovama za ostvarivanje studijskih programa za potrebe policijskog, odnosno vojnog obrazovanja.
Članom 2. Predloga zakona, dodavanjem novih stavova u članu 73. Zakona, propisano je da deo nastavnog i saradničkog osoblja, posebno za stručne i stručno aplikativne predmete, može biti angažovan iz organa državne uprave nadležnog za poslove nacionalne bezbednosti u statusu nastavnika i saradnika sa punim radnim vremenom na visokoškolskoj ustanovi.
Članom 3. Predloga zakona menja se odredba člana 6. stava 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 93/12, tako da je broj ispitnih rokova u školskoj 2013/2014 godini šest, umesto do sada predviđenih pet.
Članom 4. Predloga zakona, jer radi zaštite interesa studenata umanjenje efekata ekonomske krize zbog izvesnog finansijskog opterećenja po osnovu plaćanja školarine i gubitka prava iz oblasti studentskog standarda za veliki broj studenata kao izuzetak od člana 88. Zakona, predviđeno je da student može da se u školskoj 2013/2014 godini finansira iz budžeta ako je u prethodnoj školskoj godini ostvario najmanje 48 bodova i rangira se u okviru ukupnog broja studenata, čime se studije finansiraju iz budžeta u skladu sa Zakonom.
Bitno je da naglasim da za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije, s obzirom na to da se broj studenata čije se studije finansiraju iz budžeta utvrđuje u skladu sa odredbama člana 83. st. 3. i 4. Zakona, koji nisu predmet izmena.
Imajući u vidu da visokoškolske ustanove pre početka školske 2013. svoj rad prilagode rešavanjima koja su predložena ovim zakonom, predlaže se da Zakon stupi na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a pre osmog dana od dana objavljivanja.
Srpska napredna stranka je za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, a razlog leži u bitnoj činjenici, da se njime uvode izmene u interesu studenata u upravo zato u danu za glasanje Poslanička grupa Srpske napredne stranke će glasati za izmenu Zakona o visokom obrazovanju. Hvala.