MOMIR STOJANOVIĆ

Srpska napredna stranka

Rođen je 1958. u Đakovici, na Kosovu i Metohiji.

Bio je pripadnik artiljerijsko-raketnih jedinica Protivvazudušne odbrane Vojske SCG. Do sada je bio na različitim dužnostima u vojnim jedinicama i organima bezbednosti.

Pre imenovanja na mesto direktora Vojno-bezbednosne agencije, na kojem je bio od 2003. do 2004. kada je smenjen, bio je na mestu načelnika Odeljenja za operativne poslove Komande Prištinskog korpusa Treće armije Vojske SCG. Danas je general u penziji.

2007. godine učlanio se u SRS, a nakon formiranja Srpske napredne stranke 2008. godine, priključio se ovoj političkoj stranci.

Nakon izbora 2012. godine, izabran je za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a na tom mestu ostao je sve do 03. juna 2016. godine.
Poslednji put ažurirano: 09.02.2017, 10:57

Osnovne informacije

  • Srpska napredna stranka
  • Niš
  • Đakovica
  • 12.10.1958.

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prvo vanredno zasedanje, 25.01.2016.

Hvala predsedavajući.
Mislim da je ova polemika lišena svake osnove kad je u pitanju okupljanje pred objektima od posebnog značaja za odbranu zemlje.
Vi, kao bivši profesionalni vojnik, ja, a i bivši ministar zna da odlukom Vlade se definišu objekti od posebnog značaja za odbranu zemlje. Oni su taksativno pobrojani. U širem smislu, svi su objekti u ovoj zemlji od posebnog značaja za odbranu zemlje, ako tako posmatramo i „Telekom“. Ali, vi dobro znate kao bivši ministar koji su to objekti od posebnog značaja. Odlukom Vlade se definišu objekti od posebnog značaja za odbranu zemlje i na te objekte se misli ovde kada gospodin ministar obrazlaže amandman na ovaj član.
Potpuno podržavam ovo što sam upravo hteo da kažem, a gospodin ministar je pre mene rekao, koja je razlika između spontanog okupljanja i okupljanja kada neko pozove, organizovanog okupljanja kada je neko organizator tog okupljanja. Nemaju šta da se protestni skupovi organizuju ispred naših predškolskih, školskih ustanova i potpuno podržavam ovo rešenje u ovom zakonu. Hvala.

Prvo vanredno zasedanje, 18.01.2016.

Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo, ja sam igrom slučaja ubačen u ovu raspravu. Tačno je da je gospodin Šutanovac moj brat od tetke i ja se braće ne odričem, čak i ako ne delim isti sistem vrednosti kao oni. Ono što moram da kažem i zašta sam se javio, mislim da je sramno pominjanje mog imena u kontekstu da sam tužio Ministarstvo odbrane zbog nezakonitog penzionisanja. Da li imalo predsednik stranke gospodina Šutanovca i vlast koja je tada bila, koja me je penzionisala u 45 godini života, kao što gospodin Šutanovac zna, sa sjajnom vojničkom karijerom i svim ocenama 5.00 i sa dva vanredna unapređenja i sa svime, kao najmlađeg generala Vojske Srbije i Crne Gore, a samo zato što sam se suprotstavljao urušavanju sistema odbrane… Sad, umesto da krivicu i odgovornost snose oni koji su takvu suludu odluku doneli, a zbog čega je nadležni sud poništio, pa je ova država morala ni krivom ni dužnom da mi isplati novčani iznos zbog njihove greške, a trebala je njima da naplati njihove pogrešne odluke, sada se pominje u nekom kontekstu i upoređujem sa nekim bratom od strica koji je podigao kredit po kamati od 2,5%.
Mislim da bi mi morali da priznamo sopstvenu odgovornost, a odgovornost one vlasti jeste, a to je sud utvrdio, da sam nezakonito penzionisan kao najmlađi general, što gospodin Šutanovac zna, sa jednom blistavom, sjajnom karijerom.

Prvo vanredno zasedanje, 18.01.2016.

Da se mi vratimo zakonu koji je na dnevnom redu, ali moram zbog javnosti da kažem, da se ne stekne utisak da sam postao general zato što sam gospodina Šutanovca kao rođaka imao. Znate, u vojničkoj karijeri sam imao 16 prekomandi, 16 nadređenih me je ocenjivalo i adekvatno postavljenje, stažiranje na svim dužnostima, od potporučnika do generala, složićete se, mnogo je činova. Ako je 16 ljudi ocenjivalo ocenom 5.00, ja verujem da nisam bio blizak nikome, nego sam profesionalno radio svoj posao.
Zna gospodin Šutanovac da sam ja sve uslove odavno ispunjavao za unapređenje u čin generala, ali obzirom da spadam u neposlušne generale, postao sam tad kada sam postao, i opet sam postao najmlađi.
Što se tiče rodbine koja radi, da pojasnim i gospodinu Babiću, bliska moja rodbina radi dugo, pojedini dugo, neki u žandarmeriji u mnogim jedinicama, a što se tiče provera i podobnosti, znate, ja sam predsednik skupštinskog Odbora za kontrolu službi bezbednosti. Mene su hiljadu puta u životu proveravali, a sada su me proveravali za pristup podacima „državna tajna“ i dobio sam sertifikat i drugi su rekli da mi je cela porodica potpuno čista i dobri građani ove zemlje. Nemam šta tu da dodam. Hvala.