Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milan Kovačević glasao

Milan Kovačević

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao