VESNA RAKONJAC

Srpska napredna stranka

Rođena je 10.5.1967. godine u Kruševcu.

Po zanimanju je lekarka, specijalistkinja higijene sa medicinskom ekologijom i subspecijalista ishrane zdravih i bolesnih (dijetolog).

Radi u Zavodu za javno zdravlje Kruševac, kao lekarka na Odeljenju za higijenu i humanu ekologiju.

Na prvoj izbornoj Skupštini izabrana je za jednog od potpredsednika OO SNS Kruševac.

Nakon izbora 2012. godine, izabrana je za narodnu poslanicu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a mandat joj je potvrđen i nakon izbora 2014. i 2016. godine.
Poslednji put ažurirano: 24.08.2017, 13:57

Osnovne informacije

  • Srpska napredna stranka
  • Kruševac
  • Kruševac
  • 10.05.1967.
  • lekar

Statistika

  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

Hvala.

Uvažena predsednice, poštovani ministri sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, podnela sam amandman koji glasi: „Zakon uspostavlja okvire za realizaciju Strategije održivog razvoja 2030 UN“ i osvrnuću se u svom kratkom izlaganju prevashodno na jačanje i razvoj ljudskih resursa.

Srpska napredna stranka, kao odgovorna stranka prema svojim građanima, zatekla je jedno katastrofalno stanje 2012. godine i, što se tiče ljudskih resursa, možemo da kažemo da je u tom periodu uskraćeno ustavno pravo za najmanje 400.000 radno-angažovanih ljudi koji su bili u realnom sektoru.

Godine 2012. smo zatekli takvo stanje i 26% nezaposlenosti da je cela država i svo stanovništvo bilo na ivici egzistencije. Ako pogledamo šta govori Strategija 2030 UN, a to je potpuno iskorenjivanje najgorih vidova siromaštva i smanjenje ukupnog siromaštva, 2012. godine cela Srbija je bila na ivici siromaštva, a kako to izgleda u periodu od 2012. do 2017. godine?

Prevashodno ću da se osvrnem na očuvanje ljudskih resursa u zdravstvu. U periodu od 2012. do 2017. godine dodeljeno je preko 6.000 specijalizacija lekarima, zdravstvenim radnicima, jer od 2000. do 2012. godine niko nije vodio računa o smeni generacija, pa smo ostali bez dobrih specijalista, a i ono malo što je radilo u zdravstvenom sektoru otišlo je trbuhom za kruhom, naročito radiologa i anesteziologa u zemlje EU.

Ako govorimo o periodu u 2017. godini, jer ovo je praktično rebalans budžeta za 2017. godinu, zaposleno je preko 2.000 zdravstvenih radnika. To je ogroman broj.

Znači, kada govorimo, takođe, o očuvanju ljudskih resursa, kao što je kolega Martinović govorio, a koji se odnose na sistem odbrane i na Ministarstvo unutrašnjih poslova, moramo da vodimo računa da ako želimo da imamo zainteresovane, a Srbi su uvek bili dobri vojnici i dobri policajci, znali su kako da brane svoju državu, moramo da im obezbedimo elementarnu egzistenciju, pre svega da im rešimo stambeno pitanje. Na taj način jačamo našu državu, postajemo ozbiljna respektabilna država na Balkanu, zemlja koja će moći da pruži svojim građanima sigurnost, a pre svega i svojim susedima sigurnost i jednu ozbiljnost.

Kada govorimo takođe o Strategiji 2030, ona govori i o dobrom zdravlju, o kom sam govorila, ali i o bezbednosti hrane i ekologiji. Kako je to izgledalo u periodu od 2000. do 2012. godine i kako su počistili celu Srbiju i budžet Srbije, mogli smo da vidimo na dobrom primeru onih koji su osuđeni za svoja nedela. Ne želim da im pominjem imena da ne bih izazvala repliku.

Još jedna stvar koja je jako bitna, a to je mogućnost za pristup ekonomskim resursima. Kako je to izgledalo po pitanju ekologije kada je veliki Projekat „Očistimo Srbiju“ bio u pitanju. Tim ekonomskim resursima, koja su bila ogromna, mogli su da pristupe samo povlašćeni, tj. deca pojedinih šefova poslaničkih grupa, ne za projekte u ekologiji, nego za projekte raznih, da kažemo, sadržaja kulturnog tipa i to uglavnom u Gradu Beogradu. Hvala.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

Hvala.

Uvažena predsednice, poštovani ministri sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, podnela sam amandman koji se opet odnosi na Strategiju održivog razvoja 2030 i konkretno se odnosi i na promociju mogućnosti celoživotnog učenja.

Znamo da živimo u veoma teškom vremenu kada zbog neadekvatne politike i neodgovorne politike koja je vođena od 2000. do 2012. godine mnogi radnici su ostali bez radnih mesta, neka su potpuno i iščezla i ostale su nam teško zapošljive kategorije stanovništva. To su uglavnom ljudi koji su u, da kažemo, dobroj životnoj dobi sa punim radnim iskustvom, ali prosto nisu atraktivni na današnjem tržištu.

Sve u cilju smanjenja siromaštva potrebna nam je veća promocija celoživotnog učenja, odnosno mogućnosti prekvalifikacije i omogućavanja da njihova zanimanja nova, ukoliko je to moguće, ostvare i da budu atraktivni na postojećem tržištu rada ili na nekom budućem tržištu rada.

Naravno, to zahteva sinhronizaciju ne samo Ministarstva privrede, već i Ministarstva prosvete i Ministarstva za lokalnu samoupravu, a pored mnogih privrednih i poljoprivrednih delatnosti gde bismo mogli da napravimo ozbiljan zaokret kada je celoživotno učenje u pitanju, jedan deo, dobar deo može da se ostvari i kroz programe socijalne zaštite.

Navešću vam samo jedan primer. To je licenciranje usluga u socijalnoj zaštiti i mogućnost da one osobe koje su ostale bez posla licenciraju neku od usluga kao što je personalni asistent ili pratilac, da dobiju diplomu i mogućnost da nađu veoma human i dobar posao za sebe. Na taj način će pomoći bulerabilnim kategorijama stanovništva kojima je pomoć neophodna, a pomoći će i sebi i svojim porodicama. Samim tim, osoba koja radi posao koji voli biće ispunjena, a samim tim i dobar član zajednice.

Samo jedan mali primer iz grada iz koga ja dolazim, to je grad Kruševac. Pre desetak godina o personalnim asistentima niste mogli da čujete ni reč. Od 2012. godine ta priča je aktuelizovana. Prošle godine su izdvojena određena finansijska sredstva za koja smo smatrali da u 2018. godini neće biti dovoljna. Tako da su podignuta za pratioce dece sa smetnjama u razvoju do škole i nazad za 50%. Sa osam na 12 hiljada. Mislim da je to dobar primer i da treba da se rukovodimo takvim dobrim primerima. Hvala.

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

Po amandmanu.

Drago mi je da smo se u nečemu složili. Da smo ovako radili ranije, možda bi bilo i mnogo bolje.

Predlažem da vi budete na delu sednice kada se glasa o amandmanima, pa da vidimo kakav će rezultat i ishod da bude. Predlažem vam isto i da budete na okruglim stolovima kada se o ovome razgovara. Možda me niste dovoljno razumeli kada sam rekla da treba da radimo promociju. Znači, ovo su potpuno nova zanimanja i nama delimično nepoznata, a ne običnoj populaciji. Prema tome, treba da radimo na promociji, da zainteresujemo građane koji nemaju posao, a stručni su i mogu da putem licenci ostvare svoje pravo na rad, na obostranu korist.

Pozivam vas na saradnju i nadam se da ćemo u nekom budućem periodu možda i lepo sarađivati. Hvala.

Imovinska karta

(Kruševac, 29.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 105000.00 RSD 12.05.2016 -
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 105000.00 RSD 16.04.2014 - 12.05.2016.