Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zoran Babić glasao

Zoran Babić

Srpska napredna stranka

usvojen

za