Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zoran Pralica glasao

Zoran Pralica

Srpska napredna stranka
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao