Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vesna Jovicki glasala

Nijedan akt nije pronađen.