Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ivana Dinić glasala

Ivana Dinić

Socijalistička partija Srbije

Nijedan akt nije pronađen.